Дві історії
Еп. 374

Дві історії

Опис епізоду

28-го юна 1996-го року Україна прияла свою конштітуцію. Держава основным документом потвердила унітарне упорядкованя, з єдным вынятком.