Новы памятникы
Еп. 345

Новы памятникы

Опис епізоду

Новы памятникы - Каждый історічный період має свої памятникы. Кедь хочеме бісідовати о декомунізації, пак не мож рішыти лем то, ці ся має дакотрый памятник сторгнути, але і то, кому бы мав быти выбудованый.